LA VIDA AL CENTRE,
les persones, la clau de la tranquil·litat