UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA,
més professionals, millors equipaments